söndag 18 oktober 2020

Uppdatering från barnhemmet

Många är ni säkert som undrar hur barnhemmet har det i dessa speciella virustider. Både barnen och personalen mår bra. När pandemin bröt ut införde Jacinta besöksförbud till barnhemmet och när personalen behöver åka in till Nakuru för att uträtta ärenden använder de bilen istället för allmänna kommunikationsmedel.

Viruset är på nedgång i Kenya i dagsläget men oron är stor att det kommer öka igen.

Jacinta hade tillsammans med personalen och barnen planerat för en stor jubileumsfest under påsken med anledning av att barnhemmet fyller 20 år i år. Festen har fått skjutas fram på obestämd tid.

Samtliga skolor; grundskolor, high school, college och universitet stängdes i mars. Barnhemsbarnen som bott på internatskolor flyttade hem till Phyllis i avvaktan på att skolorna skulle öppna igen.  I viss mån har det funnits möjlighet att fortsätta sin skolgång på distans, men det har i de flesta fall brustit i tillgången till internet. Våra barn har haft tillgång till internet, och i viss mån har de studerat, men inte tillräckligt för att vara i fas som om de skulle gått i skolan. 

Vi har dock fått glädjande nyheter och det är att i måndags öppnade skolorna igen för de barn som går i klass 4 och 8 i grundskolan (klass 8 är sista året i grundskolan), och de som går sista året i high school. De ska fortsätta den klass de påbörjade i januari, läsa ikapp året och ha sina slutprov i mars/april nästa år.

Pågående projekt på Phyllis är att bygga nya kaninburar för det kommer nya kaniner. Nya kycklingar är beställda från Uganda, men eftersom Ugandas gränser är stängda har de inte levererats. Odlingarna går bra, det har regnat lagom mycket under senaste tiden. Köket och matsalen målades om i våras, köket är nu blått och matsalen vit. Under tiden som köket målades om sköttes all matlagning utomhus. 

Foto: Jacinta Njoroge

tisdag 19 maj 2020

Minnesord

Minnesord

Gert Isgren 1943-2020


Utan Gert Isgren är Kirseberg sig inte mera likt. Här växte han upp och bodde i samma hus nästan hela livet. Han var en vardagshjälte.

Han drabbades av sjukdom som succesivt gjorde hans kropp svagare. Men inte hans psyke. Istället för att låta sig brytas ner engagerade han och dottern Lisa sig i att hitta sätt att ekonomiskt stötta ett barnhem i byn Kampi ya Moto i Kenya. Han drabbades hårt av att höra hur barnen gick lång väg till skolan utan att äta frukost på morgonen. De åt ingenting förrän på kvällen när de kom hem igen. Han började skicka pengar till barnhemmet som skulle gå till frukost för barnen. Hans engagemang växte som ringar på vattnet runt omkring honom i stadsdelen. Grannar kom in med en månatlig slant till barnhemmet Phyllis Memorial, men också för att få en pratstund, gärna om livet på Backarna som det var när Gert växte upp. 

Kampi Ya Motos Barn blev 2007 en stödförening med 90-konto. Läs gärna mer på hemsidan www.kampiyamotosbarn.se.Vi blev en styrelse som under många år varje månad samlats i Gerts kök. Kaffe och hembakat stod hustrun Unn för. 

Många föräldralösa barn har fått förutsättningar att skapa sig ett gott liv med tryggheten från barnhemmet som grund. Vissa av dem är nu vuxna och går på universitetet eller har jobb och egna familjer. Några av dem har till och med hälsat på i Sverige. När Gert fick besök av en av dem blev det känslosamt, hon var en av de barn som tack vare honom fick frukost. Det var första gången hon smakade bröd berättade hon. Som resten av barnen på barnhemmet kallade hon honom pappa. Han var deras pappa, och genom föreningen han skapat, även deras försörjare. 

Gert var föreningen Kampi Ya Motos Barns kassör till 2019 då han valdes in som hedersledamot. Kroppen gav sakta upp, men varje gång vi kom på besök var det tydligt att hans engagemang för barnen var lika starkt som för snart 20 år sedan då han först läste om barnhemmet. Han skickade med oss uppgifter på saker vi behövde ordna med i föreningen fram till veckorna innan han gick bort. Den dag han dog var en dag för styrelsemöte. Även om vi vid det här laget har vant oss att hålla mötena på annan plats än i hans kök är hans frånvaro i vår förening påtaglig. 
En vardagshjälte, vår hjälte och vår förenings grundare.


Kampi Ya Motos Barns styrelse

Elna Fredriksson, Gunnel Brander, Ulf Ernfors, Gert-Inge Brander, Therese Gustafsson, Caroline Eriksson, Bo Hörgren och Pilka Herner