måndag 30 augusti 2021

Uppdatering från barnhemmet

Styrelsen för Kampi ya Motos Barn har styrelsemöte en gång i månaden. I förra veckan var det dags igen och efter nästan 1,5 år med digitala möten kunde styrelsen äntligen träffas igen. Innan mötet började fick styrelsen finbesök av ägarna till barnhemmet, Jacinta Njoroge och Sabine Gartner, som uppdaterade om det senaste läget på barnhemmet och i Kenya.

Pandemin håller ett stadigt grepp om Kenya. Landet befinner sig nu mitt i den fjärde vågen. Det är därför fortsatt besöksförbud till Phyllis och personalen lämnar endast barnhemmet när de behöver uträtta nödvändiga ärenden. För att undvika att utsätta sig för smitta reser personalen med bil istället för allmänna kommunikationsmedel.

Både barn och personal mår bra och ingen har drabbats av covid -19. Några i personalen har fått sin vaccination men vaccinationstakten och tillgången till vaccin i Kenya går långsamt framåt. Enligt kenyanska hälsoministeriet har idag 2,9% av den vuxna befolkningen fullvaccinerats. Totalt ska 26 miljoner vuxna vaccineras och målet är att 10 miljoner är fullvaccinerade innan årets slut.  

I somras flyttade det in två syskon till barnhemmet.  

I slutet på juli påbörjade barnen termin 1 för skolåret 2021. Detta innebär att de barn som började klass 4, 8 och sista året på high school förra hösten nu har kunnat påbörja skolan igen.

Fortsatt odlas det mycket på barnhemmet. Det växer bland annat avokado, mango, banan, apelsin och guva på området. I växthusen finns det bland annat spenat, skumawiki och kål.

Även djurlivet frodas på Phyllis och en tanke med alla djuren är att de ska vara inkomstbringande på ett eller annat sätt. Bland annat har det, som skrivits i tidigare inlägg, investerats i kaniner. Kaninernas urin tas tillvara för att säljas som gödsel. Två numera vuxna barn som läser på college har gått en utbildning i hur kaniner och dess urin ska tas om hand. Syftet är att de ska lära övriga på Phyllis hur kaninerna ska skötas.

Det har även satsats på mjölkgetter vars mjölk ska vara mer näringsrik än komjölk. Det finns också mjölkkor på området. Överskott på mjölk från getterna och korna säljs.
Grisarna mår bra och några har sålts.  

Jacinta planerar för att åka tillbaka till barnhemmet i december. Förhoppningsvis kan Sabine också åka med, men allt beror på hur pandemin utvecklar sig och vilka restriktioner som finns i december.

Foto: Marijana Gutic

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar