måndag 30 augusti 2021

Uppdatering från barnhemmet

Styrelsen för Kampi ya Motos Barn har styrelsemöte en gång i månaden. I förra veckan var det dags igen och efter nästan 1,5 år med digitala möten kunde styrelsen äntligen träffas igen. Innan mötet började fick styrelsen finbesök av ägarna till barnhemmet, Jacinta Njoroge och Sabine Gartner, som uppdaterade om det senaste läget på barnhemmet och i Kenya.

Pandemin håller ett stadigt grepp om Kenya. Landet befinner sig nu mitt i den fjärde vågen. Det är därför fortsatt besöksförbud till Phyllis och personalen lämnar endast barnhemmet när de behöver uträtta nödvändiga ärenden. För att undvika att utsätta sig för smitta reser personalen med bil istället för allmänna kommunikationsmedel.

Både barn och personal mår bra och ingen har drabbats av covid -19. Några i personalen har fått sin vaccination men vaccinationstakten och tillgången till vaccin i Kenya går långsamt framåt. Enligt kenyanska hälsoministeriet har idag 2,9% av den vuxna befolkningen fullvaccinerats. Totalt ska 26 miljoner vuxna vaccineras och målet är att 10 miljoner är fullvaccinerade innan årets slut.  

I somras flyttade det in två syskon till barnhemmet.  

I slutet på juli påbörjade barnen termin 1 för skolåret 2021. Detta innebär att de barn som började klass 4, 8 och sista året på high school förra hösten nu har kunnat påbörja skolan igen.

Fortsatt odlas det mycket på barnhemmet. Det växer bland annat avokado, mango, banan, apelsin och guva på området. I växthusen finns det bland annat spenat, skumawiki och kål.

Även djurlivet frodas på Phyllis och en tanke med alla djuren är att de ska vara inkomstbringande på ett eller annat sätt. Bland annat har det, som skrivits i tidigare inlägg, investerats i kaniner. Kaninernas urin tas tillvara för att säljas som gödsel. Två numera vuxna barn som läser på college har gått en utbildning i hur kaniner och dess urin ska tas om hand. Syftet är att de ska lära övriga på Phyllis hur kaninerna ska skötas.

Det har även satsats på mjölkgetter vars mjölk ska vara mer näringsrik än komjölk. Det finns också mjölkkor på området. Överskott på mjölk från getterna och korna säljs.
Grisarna mår bra och några har sålts.  

Jacinta planerar för att åka tillbaka till barnhemmet i december. Förhoppningsvis kan Sabine också åka med, men allt beror på hur pandemin utvecklar sig och vilka restriktioner som finns i december.

Foto: Marijana Gutic

söndag 16 maj 2021

Senaste nytt från Kenya

I mitten på mars bekräftade Kenya att de befann sig i den tredje vågen av covid-19 utbrottet. Det har varit en stor smittspridning, framförallt i storstäderna. Den 23 mars gick barnen på ett sju veckor långt skollov och oron fanns om skolorna skulle kunna öppna igen den 10 maj eller inte. Förhoppningen har varit att det långa lovet skulle platta ut smittspridningskurvan.

Under lovet planerade regeringen för att alla lärare skulle få den första dosen vaccination. I slutet på april hade 31 % av landets lärare vaccinerats sig. Trots informationskampanj finns det en utbredd skepsis mot vaccinet i Kenya.

Det långa lovet verkar ha gett effekt på smittspridningskurvan då skolorna öppnade enligt plan i måndags. Undantaget är eleverna i klass 4, 8 och sistaårseleverna på gymnasiet. Anledningen är att de tre klasserna började redan i höstas när övriga klasser fortfarande var hemma.

Både barnen och personalen mår bra och ingen är eller har varit drabbad av covid. Det är fortfarande restriktioner som gäller på barnhemmet. Inga besökare tillåts och personalen lämnar endast barnhemmet vid nödvändiga behov.  Även djuren har det bra. I ett av växthusen odlas vitkål och grönkål, i det andra har man just planterat lök.

För ett par veckor sedan gick motorn till brunnens pump sönder. Brunnen är barnhemmets enda källa till vatten och den är över 200 meter djup. Utan en fungerande pump stod barnhemmet utan vatten och de hade behövt köpa in vatten istället. Kostnaden för reparation var hög, hela 16 000 svenska kronor.  Styrelsen fattade därför ett akut beslut om att skicka extra pengar. Pumpen är nu lagad och barnhemmet är åter självförsörjande på vatten.


Foto: Sara Muthoni